Novatronikc – Nowoczesne rozwiązania

Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania

Sporo z nas nie rozróżnia pojęć odszkodowania i zadośćuczynienia, a nie są to względem prawa zgodne pojęcia. Odszkodowania powypadkowe według polskiego prawa cywilnego to świadczenia mające na celu naprawienie szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę straty niemajątkowej tzw. krzywdy. Należałoby również wspomnieć, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o profilu jednorazowym, pieniężnym, fakultatywnym i osobistym. Prawo cywilne mówi, że pokrzywdzony ma możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie od poprzedniego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które powstały na skutek czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią. Nie występuje jednakże potrzeba, żeby uszczerbek na zdrowiu był trwały. Może to mieć jednakże duży wpływ na wartość tego zadośćuczynienia, w wielu przypadkach rozszerzy jego rozmiar niżeli w przypadku periodycznego uszczerbku. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać poniesione straty nie tylko fizyczne, lecz również mentalne. Dodatkowo należy pamiętać, że poszkodowanemu jest wypłacane jednokrotne zadośćuczynienie mimo doznania zarówno krzywd fizycznych jak i psychicznych.

Promocja zdrowego trybu życia a odszkodowania

W współczesnych czasach jeszcze częściej poleca się zdrowy styl życia, który oparty jest na aktywnym sposobie spędzania czasu np. przejażdżkę na rowerze. Pomysł ten podłapało towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które zaproponowało swoim kontrahentom posiadającym polisę Assistance rower zamiast auta zastępczego w przypadku straty komunikacyjnej. Pomysł jest o tyle oryginalny, że klient zamiast auta zastępczego na kilka dni otrzymuje rower na własność, który może mu służyć latami. Program ma wprawdzie dwie istotne wady, które mogą zepsuć cały pomysł. Pierwsza to brak odpowiedniej czy szczególnie średnia jakość infrastruktury rowerowej w polskich miastach nawet tych dużych jak Kraków albo Warszawa. Drugi to stan powietrza w niektórych miejscowościach, który sprawnie utrudnia przebywanie na „świeżym” powietrzu. Należałoby jednak pamiętać, że auta zastępcze należą się każdemu pokrzywdzonemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy, jeśli pojazd jest niezbędny do normalnego funkcjonowania, a pokrzywdzony ma właśnie jeden samochód.

Wynajem auta zastępczego – na jaki okres

Każdemu pokrzywdzonemu w wypadku komunikacyjnym należy się pojazd zastępczy, gdy jest on konieczny do prawidłowego funkcjonowania, niezależnie od tego czy będzie on przekazany na cele prywatne lub w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą np. szkoła jazdy. Sporo towarzystw ubezpieczeniowych próbuje obchodzić obowiązek zwrotu kosztów za wynajmowany samochód. Na jaki okres pokrzywdzony może zyskać samochód zastępczy? W przypadku szkody częściowej na czas rzeczywistego terminu naprawy, jednak wiele towarzystw stara się ograniczyć czas naprawy, który w wielu przypadkach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W przypadku szkody całkowitej poszkodowany może otrzymać zwrot za wynajem samochodu za okres, w którym prawdopodobne jest kupienie przez niego samochodu o zbliżonej wartości co zepsuty. Jednak nie dłużej aniżeli do dnia zapłaty odszkodowania. Auto zastępcze z OC sprawcy czasami niełatwo uzyskać samemu więc warto zwrócić się do odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się tym problemem.

Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Okres zimy to sezon ośnieżonych, oblodzonych chodników i dziur powstałych na ulicy ze względu na zmianę temperatur. Zarządcy dróg i chodników powinni dbać o nie w sposób właściwy. Do zadań zarządu należy prowadzenie w odpowiednim stanie technicznym nawierzchni oraz chodników, zapobieganie niszczeniu dróg, prowadzenia robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych oraz chroniących, a ponadto wykonania regularnych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych. W czasie zimowym jednakże zapewnienie bezpieczeństwa nie jest prawdopodobne przez cały czas więc także nie zawsze możemy dochodzić swoich racji, w towarzystwie ubezpieczeniowym w związku ze szkodą. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że do powstania winy muszą wystąpić pewne przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić szkoda (tj. naruszenie felgi w pojeździe albo złamanie ręki, w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku). Po drugie musi zajść zlekceważenie na skutek którego powstała strata, tj. w rezultacie zaniedbań zarządcy powstał ubytek w jezdni czy chodnik jest nieodśnieżony. Po trzecie musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zaniedbaniem, jak uszkodzenie felgi w samochodzie ze względu na wjechanie w dziurę. Odszkodowanie za dziurę w jezdni może być wręczone właśnie jeśli powstaną wszelkie trzy zarazem.

Biuro odszkodowań – jak wybrać

W sporach z towarzystwem ubezpieczeniowym szczególnie często poszkodowany się poddaje bowiem nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Dużo z nas nie ma odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa, aby móc samodzielnie walczyć o należne odszkodowanie. Dlatego tak znaczące jest odnalezienie dobrej kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nam rozwiązać problem. Czym kierować się podczas jej wyboru? Ponieważ na rynku jest dużo kancelarii odszkodowawczych w pierwszej chwili nie wiemy czym mamy się kierować. Najistotniejszy jest profesjonalizm oraz obecność wykwalikowanych pracowników w dziale prawnym. Bardzo ważne jest by kancelaria miała możliwość reprezentowania swoich klientów przed sądem, a nie tylko wysłała do sądu odwołanie. Do każdej kwestii pracownicy kancelarii powinni podchodzić osobiście, rzetelnie ustalić prawidłowość dokumentów, zgodność zapisów, zamieszczonych w pismach od towarzystwa ubezpieczeniowego, z prawem. Biuro odszkodowań powinno pracować dokładnie, mieć bogate doświadczenie oraz fachowy zespół pracowników.

Ubezpieczenie od działań wojennych

Ostatnie wydarzenia na scenie globalnej, związane z sporami między Rosją, a krajami na bliskim wschodzie wywierają wątpliwości co do bezpieczeństwa i wskazują na coraz większe prawdopodobieństwo zaostrzeniem konfliktów. Powstaje pytanie czy można ubezpieczyć się od wojny? Jest ona definiowana jako zdarzenie przypadkowe, od którego ubezpieczony jest niezależny jak klęski żywiołowe tj. pożar, powódź, wichura. Towarzystwa ubezpieczeniowe natomiast zastrzegają, że mogą dostarczyć ochronę ubezpieczonemu na wypadek działań wojennych, ale tylko w przypadku jeśli sytuacja wystąpi za granicą, a ponadto wydarzy się to na lotnisku, w sklepie czy innym miejscu, które uważane było za bezpieczne. Ubezpieczony nie może brać udział w marszach, paradach bądź innych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo. W takim przypadku może zajść odmowa odszkodowania. Co w przypadku jeśli wojska obcego państwa wstąpią do Polski? Towarzystwa ubezpieczeniowe solidarnie przyznają, że nie ma zdolności wyliczenia szkód, bowiem wojna jest zbyt przypadkowa, nie da się określić czasu jej trwania ani wielkości zniszczeń.

Kluczyki w samochodzie a AC

Autocasco, odmiennie AC, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych jak samochody lub motory od wydarzeń losowych. Ubezpieczenie ma na celu ochronę pojazdu przed zrujnowaniem pojazdu, jego kradzieżą albo naruszeniem. Wedle ogólnych warunków ubezpieczenia właściciel samochodu nie jest chroniony we wszystkich przypadkach. Niezmiernie często zdarza się, że ze względu na zaniedbania ze strony posiadacza pojazdu albo kierowcy odszkodowanie, w wyniku szkody, nie jest spłacane. Niezwykle często jest to powiązane choćby z nieumyślnym zostawieniem kluczyków albo dokumentów w samochodzie. Natomiast według wyroków Sądu Najwyższego istnieją pewne przesłanki, że mimo pozostawienia kluczyków w środku pojazdu, poszkodowanemu należy się ubezpieczenie. Zwłaszcza jeśli zadbał on dostatecznie o zabezpieczenie samochodu jak monitorowany parking lub garaż. Warto wiedzieć że w przypadku jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam spłacenia odszkodowania oc lub ac wcale nie jesteśmy na przegranej pozycji. Wystarczy skontaktować się z właściwą kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam zlikwidować problem.

Jak wygląda proces likwidacji szkody

Doświadczając wypadku nie zawsze wiemy jak wygląda proces kasacji szkody z oc sprawcy oraz uzyskania odszkodowania oc. W pierwszej serii należy określić wszystkie drobiazgi zajścia. Jeśli jasno wynika kto jest sprawcą wypadku, a jego uczestnicy nie są poszkodowani albo zabici wystarczy napisanie godziwego oświadczenia. Natomiast w innym przypadku należy wezwać policję. Pokrzywdzony powinien zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę oc. Można to osiągnąć samodzielnie w placówce czy w za pomocą formularzy internetowych. Warto pamiętać, że nie należy zabierać się za naprawę samochodu przed wizytą rzeczoznawcy, który musi oszacować jakie poniesiono straty. W tym czasie mamy jeszcze sposobność wyboru formy w jakiej planujemy otrzymać pieniądze. Możemy osiągnąć je wg kosztorysu i wykonać naprawę we własnym zakresie albo rozliczać się wg faktur za naprawę pojazdu. Naprawa we własnym zakresie jest rozwiązaniem dużo prostszym gdyż nie musimy przedstawiać wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi. Jesteśmy w stanie również osiągnąć wcześniej odszkodowanie.

Zakres ochrony OC

Każdy z nas posiada obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, jednak nie każdy zadaje sobie pytanie jaki jest zakres ochrony tego ubezpieczenia. Dużo z nas po prostu idzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupuje polisę oraz stara się żeby nie wyrządzić nikomu szkody w obawie o swoje zniżki. Wielu agentów nie prezentuje pełnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC, a jest to potrzebne nie tylko w wypadku jeżeli jesteśmy sprawcą szkody, lecz również jeśli ulegniemy wypadkowi albo kolizji spowodowanemu przez osobę trzecią. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego kierowcy, który wyrządził szkodę jadąc samochodem, wysiadając z niego albo załadowując go. Co znaczące szkoda związana z ruchem samochodu uwzględnia ponadto szkodę powstałą wskutek parkowania czy postoju auta. Sprawcą wypadku może być nie tylko właściciel auta, lecz ponadto np. złodziej gdy samochód zostanie kradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel także odpowiada za zapłatę odszkodowania oc z polisy wykupionej przez posiadacza pojazdu.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia

Wielu z nas nie odróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania, a według polskich przepisów są to dwa zdecydowanie rozmaite pojęcia. Zadośćuczynienie jest określane przez kodeks cywilny jako wyrównanie pieniężne szkody niemajątkowej. Pokrzywdzony w wypadku samochodowym może domagać się go w efekcie zniszczenia ciała albo rozstroju zdrowia. Wedle zmian, dzięki którym wystąpiła aktualizacja kodeksu cywilnego zadośćuczynienia może domagać się ponadto rodzina poszkodowanego, który umarł w wyniku wypadku albo rozstroju zdrowia powstałego w jego skutek. Odszkodowanie natomiast polega na kompensacji finansowej lub przywróceniu rzeczy do stanu sprzed szkody, przy czym wybór należy bezpośrednio do poszkodowanego. Warto wspomnieć, że odszkodowania po wypadku mogą obejmować szkody, które rzeczywiście zostały poniesione jak też utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby nie fakt, że szkoda została spowodowana. Należałoby wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc jeżeli chcemy dostać odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Właściwie skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, gdzie pomoże nam cały zespół ekspertów.